Home page logo
/

basics logo Security Basics mailing list archives

RE: *nix firewall setup
From: AKaasjager () enertel nl
Date: Wed, 27 Nov 2002 17:24:26 +0100

Why not try Smoothwall? http://www.smoothwall.org
You'll need an old PC and some NICs, that's about it.

HTH
Alex

-----Original Message-----
From: jh [mailto:hastain () sbcglobal net]
Sent: Tuesday, November 26, 2002 6:21 PM
To: security-basics () securityfocus com
Subject: *nix firewall setup

Having never set one up before and only having a little 
knowledge of linux
where can I go to get a basic tutorial that just covers 
firewalls and linux.


#***************************************************************************
# 
# Dit e-mailbericht met eventuele attachments is uitsluitend bestemd voor de
# geadresseerde(n) en bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens en/of is
# beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bent u niet de
# geadresseerde, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afzender
# en verzoeken wij u het e-mailbericht en eventuele attachments van uw
# computer te verwijderen. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht
# en eventuele attachments (waaronder verveelvoudiging, verspreiding of het
# anderzins openbaar maken in welke vorm dan ook) door andere personen dan
# de bedoelde geadresseerden is verboden. De weergegeven mening is puur
# persoonlijk en hoeft niet noodzakelijk over een te komen met die van
# Enertel. Enertel is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit
# e-mailbericht en eventuele attachments.  By Date           By Thread  

Current thread:
[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]