Home page logo
/

basics logo Security Basics mailing list archives

RE: Administrivia: Out of Office Troller
From: AKaasjager () enertel nl
Date: Wed, 19 Feb 2003 10:24:05 +0100

Hi all

Anyone using Microsoft Exchange servers may also flag the option
of *not* sending out-of-office messages over the internet connector.
BTW: this also reduces the risk of burglars watching for you to
leave home/office for a few days, so it applies to the list subject
as well ;-)

Grtz
Alex

-----Original Message-----
From: Stephen Entwisle [mailto:se () securityfocus com]
Sent: Tuesday, February 18, 2003 6:43 PM
To: security-basics () securityfocus com
Subject: Administrivia: Out of Office Troller

This is simply a message that will allow me to weed out any "out of
office" notices or other auto responses that tend to clog up 
the inboxes
of Security-Basics respondents.

members a favour and unsubscribe from the list prior to doing so. To

Once you return
to the office, you can resubscribe to Security-Basics by 
sending an e-mail


#***************************************************************************
# 
# Dit e-mailbericht met eventuele attachments is uitsluitend bestemd voor de
# geadresseerde(n) en bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens en/of is
# beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bent u niet de
# geadresseerde, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afzender
# en verzoeken wij u het e-mailbericht en eventuele attachments van uw
# computer te verwijderen. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht
# en eventuele attachments (waaronder verveelvoudiging, verspreiding of het
# anderzins openbaar maken in welke vorm dan ook) door andere personen dan
# de bedoelde geadresseerden is verboden. De weergegeven mening is puur
# persoonlijk en hoeft niet noodzakelijk over een te komen met die van
# Enertel. Enertel is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit
# e-mailbericht en eventuele attachments.  By Date           By Thread  

Current thread:
[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]