Home page logo
/

fulldisclosure logo Full Disclosure mailing list archives

Re: IBM DeveloperWorks Pwned and Defaced
From: Maciej Gojny <vuln () ariko-security com>
Date: Sun, 9 Jan 2011 11:24:56 +0100

@Shinnok

We have informed IBM about vulnerabilities in

http://www.ibm.com/developerworks/
http://publib.boulder.ibm.com

http://www.ibm.com (mustlive discovery) ,


Over 7 months ago, they did not take it seriously.

regards,

Maciej Gojny

Wiadomość napisana przez Shinnok w dniu 2011-01-09, o godz. 08:04:

http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-proc.html  \^^

Br,

Shinnok

http://twitter.com/raydenxy

_______________________________________________
Full-Disclosure - We believe in it.
Charter: http://lists.grok.org.uk/full-disclosure-charter.html
Hosted and sponsored by Secunia - http://secunia.com/

Ariko-Security
Rynek Glowny 12
32-600 Oswiecim
tel:. +48 33 4741511 mobile: +48 784086818
(Mo-Fr 10.00-20.00 CET)

Ariko-Security Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa-Śródmieścia, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 00000358273, NIP: 549-239-90-67, REGON 121262172
_______________________________________________
Full-Disclosure - We believe in it.
Charter: http://lists.grok.org.uk/full-disclosure-charter.html
Hosted and sponsored by Secunia - http://secunia.com/

  By Date           By Thread  

Current thread:
[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]